نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

بذر ذرت سینگل کراس 704 دکتر دیدار بسته 25 کیلویی

2,997,500 تومان

بذر ذرت سینگل کراس 704 دکتر دیدار بسته 25 کیلویی زیر نظر شرکت کشت و صنعت پارس

تولید 1400

وزن هر کیسه 25 کیلوگرم

قیمت هر کیلو :119900 تومان

بذر ذرت سینگل کراس 704 کشت و صنعت پارس 25 کیلویی

4,050,000 تومان

بذر ذرت کشت و صنعت پارس بذر ذرت سینگل کراس 704 کشت و صنعت پارس

تولید 1401

وزن هر کیسه 25 کیلوگرم وزن هر کیسه :25 کیلو گرم

بذر ذرت سینگل کراس 704 کشت و صنعت پارس 25 کیلویی تولید 402

4,950,000 تومان

بذر ذرت کشت و صنعت پارس بذر ذرت سینگل کراس 704 کشت و صنعت پارس

تولید 1402

وزن هر کیسه 25 کیلوگرم وزن هر کیسه :25 کیلو گرم

بذر ذرت ماکا ترکیه

6,986,000 تومان

بذر ذرت ماکا

به منظور برداشت علوفه سینگل کراس دارای قدرت جوانه زنی و رشد اولیه بالا از گروه میان رس (فائو 580) تیپ دندان اسبی ارتفاع بلند بوته سبز ماندن علوفه در هنگام برداشت دارای ماده ی خشک بالا خوشخوراکی و هضم راحت علوفه برای دام افزایش تولید شیر برای دام قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط دارای ریشه های عمیق و توسعه یافته متحمل به فوزاریوم سال تولید : 2023 وزن هر کیسه :17.25 کیلو گرم

بذر ذرت هکتور ترکیه بسته 21 کیلوگرمی

8,379,000 تومان

قیمت هر کیلوگرم  399،000 (سیصد و نود و نه هزار تومان)

بذر ذرت هکتور ترکیه

 • دارای قدرت جوانه زنی و رشد اولیه بالا
 • سینگل کراس
 • از گروه میان رس (فائو 600)
 • تیپ دندان اسبی
 • به منظور برداشت دانه
 • دارای بلال کشیده و یکنواخت
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • متحمل به تنش گرما و خشکی
 • دارای دانه های پر رنگ و عمیق
 • عملکرد بالای دانه
 • کاهش سریع رطوبت دانه در هنگام برداشت
 • سیستم ریشه ای توسعه یافته
 • متحمل به فوزاریوم

 

بذر ذرت وایپر ترکیه

7,105,000 تومان
دومنظوره قدرت جوانه زنی بالا از گروه میان رس (فائو 600) سینگل کراس تیپ دندان اسبی عملکرد بالا در هنگام برداشت قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط متحمل به تنش های محیطی و بیماری ها دارای ارتفاع بلند بوته و بلال های کشیده دارای دانه های پر رنگ و عمیق متحمل به فوزاریوم سال تولید : 2023 وزن هر کیسه :17.5 کیلو گرم