نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

علف کش استوکلر رازی شیمی یک لیتری

325,000 تومان

علف کش استوکلر رازی شیمی یک لیتری

علف کش استوکلر رازی شیمی یک لیتری،علف‌کش انتخابی، غیر سیستمیک، پیش رویشی و پیش کاشت از گروه کلراستامید، که بازدارنده سنتز پروتئین و مانع تقسیم سلولی می‌باشد و اساسا از طریق جوانه‌ها و سپس توسط ریشه گیاه جوانه زده جذب می‌شود.

گلوفوسینیت آمونیوم(جایگزین پاراکوات) رازی شیمی یک لیتری

328,000 تومان

گلوفوسینیت آمونیوم(جایگزین پاراکوات) رازی شیمی یک لیتری

علف کش گلوفوسینیت آمونیوم رازی شیمی برای مبارزه با علف های هرز مزارع و باغات به میزان ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن مصرف میشود.

گلوفوسینیت آمونیوم(جایگزین پاراکوات) شیماگرو یک لیتری

350,000 تومان

گلوفوسینیت آمونیوم(جایگزین پاراکوات) شیماگرو یک لیتری

علف کش گلوفوسینیت آمونیوم رازی شیمی برای مبارزه با علف های هرز مزارع و باغات به میزان ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن مصرف میشود.

علف کش اكسی فلورفن شیمی کشاورز – یک لیتری

720,000 تومان

علف کش اكسی فلورفن شیمی کشاورز

OXYFLUORFEN EC 24% W/V

نوع آفت کش و نحوه تاثیر: علف کش تماسی انتخابی که عمدتا از طریق برگ جذب شده و اثر می نماید.

علف کش پاراكوات شرکت ملی شیمی کشاورز یک لیتری

415,000 تومان
پاراكوات شرکت ملی شیمی کشاورز PARAQUAT SL 20%
نام شرکت تولیدکننده : شرکت ملی شیمی کشاورز نام تجاری: گراماکسون نوع آفت کش و نحوه تاثیر: علف کش غیر انتخابی، تماسی با اثر جابجایی، به غشاء سلولی وسیتوپلاسم آسیب وارد می سازد و از طریق برگ جذب می شود.

علف کش تریفلورالین شیمی کشاورز یک لیتری

345,000 تومان

علف کش تریفلورالین شیمی کشاورز TRIFLURALIN EC 48% W/V

نوع آفت کش و نحوه تاثیر: علف کش انتخابی، جذب از طریق هیپوکوتیل، اختلال در تقسیم سلولی و بازدارنده رشد ریشه
محصول آفت میزان مصرف
پنبه علف های هرز پهن برگ و باریک برگ 2 تا 3 لیتر در هکتار
چغندر قند علف های هرز پهن برگ و باریک برگ 2 تا 2.5 لیتر در هکتار
آفتابگردان و سویا علف های هرز پهن برگ و باریک برگ 1.5 تا 2.5 لیتر در هکتار

علف کش گلایفوزیت -رانداپ شرکت ملی شیمی کشاورز-یک لیتر

335,000 تومان

 قوطی آلومینیومی تولید 1402

گلایفوزیت شرکت ملی شیمی کشاورز GLYPHOSATE SL 41%

نام شرکت تولید کننده : شرکت ملی شیمی کشاورز نام تجاری: رانداپ نوع آفت کش و نحوه تاثیر: علف کش غیر انتخابی، سیستمیک، جذب از طریق شاخ و برگ گیاه.

علف کش هالوکسی فوپ آر متیل (سوپرگالانت)شیمی کشاورز نیم لیتری

185,000 تومان

علف کش هالوکسی فوپ آر متیل (سوپرگالانت)شیمی کشاورز نیم لیتری

ین علف کش در بازار با نام تجاری گالانت سوپر (GALLANT SUPPER10.8% EC ) وجود دارد. هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی از گروه 2و4 آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است که برای کنترل پس از رویش طیف وسیعی از علفهای هرز نازک برگ یکساله و چند ساله در زراعتهای پهن برگ و باغات به کار می رود و بصورت امولسیون 8/10% (10.8% EC ) فرموله می شود. این علف کش برای ماهیها و پرندگان سمیت زیادی ندارد.

علفکش پوماسوپر-فنوکساپروپ پی اتیل کاوش یک لیتری

447,000 تومان

علفکش پوماسوپر-فنوکساپروپ پی اتیل کاوش یک لیتری

علف کش پس رویشی سیستمیک انتخابی متعلق به گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید می باشد که از سنتز اسید چرب در علف هرز توسط اختلال در عمل آستیل کو آنزیم – آ- کربوکسیلاز ممانعت می کند و در نهایت باعث زردی، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه و در نهایت باعث پژمردگی می‏شود.
 فرمولاسیون : EW 7.5% امولسیون روغن در آب