نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن ولک ایرامون 80 درصد حجم 20 لیتر

1,150,000 تومان

روغن ولک ایرامون  80 درصد حجم 20 لیتر

روغن ولک ایرامون ،روغن امولسیون شونده یا روغن ولک یک آفت کش از گروه آلفاتیک هیدروکربنه است که برای کنترل و از بین بردن آفات و حشره ها و کاهش خسارت و محافظت از گیاهان و درختان و گل ها مورد استفاده قرار می گیرد. روغن ولک ایرامون ، روغن امولسیون شونده ایرانی با ایجاد یک پوشش محافظ برروی سطح خارجی گیاهان و درختان از آنها محافظت می کند.

روغن ولک ایرامون 80 درصد حجم 20 لیتر سطلی

1,170,000 تومان

روغن ولک ایرامون  80 درصد حجم 20 لیتر سطلی

روغن ولک ایرامون ،روغن امولسیون شونده یا روغن ولک یک آفت کش از گروه آلفاتیک هیدروکربنه است که برای کنترل و از بین بردن آفات و حشره ها و کاهش خسارت و محافظت از گیاهان و درختان و گل ها مورد استفاده قرار می گیرد. روغن ولک ایرامون ، روغن امولسیون شونده ایرانی با ایجاد یک پوشش محافظ برروی سطح خارجی گیاهان و درختان از آنها محافظت می کند.

روغن ولک ایرامون مدل 80 درصد حجم 5 لیتر

350,000 تومان

روغن ولک ایرامون مدل 80 درصد حجم 5 لیتر

روغن ولک ایرامون ،روغن امولسیون شونده یا روغن ولک یک آفت کش از گروه آلفاتیک هیدروکربنه است که برای کنترل و از بین بردن آفات و حشره ها و کاهش خسارت و محافظت از گیاهان و درختان و گل ها مورد استفاده قرار می گیرد. روغن ولک ایرامون ، روغن امولسیون شونده ایرانی با ایجاد یک پوشش محافظ برروی سطح خارجی گیاهان و درختان از آنها محافظت می کند.

روغن ولک شیمی کشاورز 10 لیتری

625,000 تومان

روغن ولک شیمی کشاورز ده لیتری

به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می شود؛ جهت جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت می باشد؛ تشدید کننده اثر سموم (Synergistic) می باشد؛ قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های رایج را دارد؛ اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بیشتر کرده و بنابراین سم به راحتی با آبیاری و باران شسته نمی شود.

روغن ولک شیمی کشاورز 10 لیتری سطلی

645,000 تومان

روغن ولک شیمی کشاورز ده لیتری سطلی

به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می شود؛ جهت جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت می باشد؛ تشدید کننده اثر سموم (Synergistic) می باشد؛ قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های رایج را دارد؛ اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بیشتر کرده و بنابراین سم به راحتی با آبیاری و باران شسته نمی شود.

روغن ولک شیمی کشاورز 20 لیتری

1,190,000 تومان

روغن ولک شیمی کشاورز بیست لیتری

به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می شود؛ جهت جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت می باشد؛ تشدید کننده اثر سموم (Synergistic) می باشد؛ قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های رایج را دارد؛ اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بیشتر کرده و بنابراین سم به راحتی با آبیاری و باران شسته نمی شود.

روغن ولک شیمی کشاورز 20 لیتری سطلی

1,215,000 تومان

روغن ولک شیمی کشاورز بیست لیتری سطلی

به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می شود؛ جهت جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت می باشد؛ تشدید کننده اثر سموم (Synergistic) می باشد؛ قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های رایج را دارد؛ اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بیشتر کرده و بنابراین سم به راحتی با آبیاری و باران شسته نمی شود.

روغن ولک شیمی کشاورز یک لیتری

90,000 تومان

روغن ولک شیمی کشاورز یک لیتری

به عنوان آفت کش از طریق فیزیکی موجب تلف شدن آفت می شود؛ جهت جلوگیری از تبخیر شدید سموم حائز اهمیت می باشد؛ تشدید کننده اثر سموم (Synergistic) می باشد؛ قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های رایج را دارد؛ اضافه کردن روغن ولک به سمومی که ترکیب آنها با سم منع نشده است، قدرت چسبندگی سم را بیشتر کرده و بنابراین سم به راحتی با آبیاری و باران شسته نمی شود.

روغن ولک کاوش 1 لیتری

75,000 تومان

روغن ولک کاوش 1 لیتری

روغن امولسیون شونده حشره‌كش و كنه‌كش تماسي با اثر تخم كشي

روغن ولک کاوش 10 لیتری

595,000 تومان

روغن ولک کاوش 10 لیتری

روغن امولسیون شونده حشره‌كش و كنه‌كش تماسي با اثر تخم كشي

روغن ولک کاوش 20 لیتری

1,165,000 تومان

روغن ولک کاوش 20 لیتری

روغن امولسیون شونده حشره‌كش و كنه‌كش تماسي با اثر تخم كشي

روغن ولک کاوش 5 لیتری

320,000 تومان

روغن ولک کاوش 5 لیتری

روغن امولسیون شونده حشره‌كش و كنه‌كش تماسي با اثر تخم كشي