عکس هنری 19

مقصود سامع سردرودي
شاعر- نویسنده – عکاس
وی در عرصه عکاسی ضمن برپایی نزدیک به 50 نمایشگاه ( 19 نمایشگاه انفرادی و 30 نمایشگاه گروهی)، چاپ 18 مجموعه عکس زیبائیهای آذربایجان، دهها کارت پستال، پوستر ، نقشه گردشگری، و … را در کارنامه فعالیت های عکاسی خود دارد. وی علاوه بر عکاسی در عرصه شعر و نویسندگی نیز فعالیت داشته که تالیف و انتشار بیش از 10 عنوان کتاب، چندین مقاله و شعر از آن جمله است

لطفا برای دریافت قیمت بر اساس اندازه تصویر با همکارانمان تماس بگیرید.

توضیحات

مقصود سامع سردرودي
شاعر- نویسنده – عکاس
وی در عرصه عکاسی ضمن برپایی نزدیک به 50 نمایشگاه ( 19 نمایشگاه انفرادی و 30 نمایشگاه گروهی)، چاپ 18 مجموعه عکس زیبائیهای آذربایجان، دهها کارت پستال، پوستر ، نقشه گردشگری، و … را در کارنامه فعالیت های عکاسی خود دارد. وی علاوه بر عکاسی در عرصه شعر و نویسندگی نیز فعالیت داشته که تالیف و انتشار بیش از 10 عنوان کتاب، چندین مقاله و شعر از آن جمله است

محصولات پرفروش

 • عکس هنری 9

  مقصود سامع سردرودي شاعر- نویسنده - عکاس وی در عرصه عکاسی ضمن برپایی نزدیک به 50 نمایشگاه ( 19 نمایشگاه…

 • عکس هنری 11

  مقصود سامع سردرودي شاعر- نویسنده - عکاس وی در عرصه عکاسی ضمن برپایی نزدیک به 50 نمایشگاه ( 19 نمایشگاه…

 • عکس هنری 7

  مقصود سامع سردرودي شاعر- نویسنده - عکاس وی در عرصه عکاسی ضمن برپایی نزدیک به 50 نمایشگاه ( 19 نمایشگاه…

 • عکس هنری 5

  مقصود سامع سردرودي شاعر- نویسنده - عکاس وی در عرصه عکاسی ضمن برپایی نزدیک به 50 نمایشگاه ( 19 نمایشگاه…